11 آذر 1400
شماره خبر: 259976

لزوم توجه به طلاق عاطفی

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

لزوم توجه به طلاق عاطفی


دکترسیدمرتضی عرب پژوهشگر حوزه جمعیت‌شناسی در یک بررسی اصولی آمار طلاق بیان داشتند: امروز باید به طلاق عاطفی توجه شود و هر طلاقی معلول طلاق عاطفی قبل از آن است.
برای دستیابی به عوامل و پیامدهای نرخ رشد طلاق نباید آمارهای خام را در نظر گرفت، البته یک شبهه در جامعه ایجادشده که آمارهای طلاق در حال افزایش است درحالی‌که این‌گونه نیست و باید برای تحلیل آمار طلاق میزان خالصی آن را در نظر گرفت. برای ازدواج باید جمعیت در معرض آن را حساب کنیم، با توجه به تعداد مجردین زن بین سال‌های ۸۵، ۹۰ و ۹۵ می‌توان گفت که در سال ۸۵، هفت میلیون نفر، سال ۹۰ بیش از شش میلیون نفر و سال ۹۵ به بیش از پنج میلیون نفر رسیده است.در ایران هیچ نگرانی بایت ازدواج نداریم چراکه طبق آمارها، ازدواج به‌خوبی صورت گرفته است و اما متأسفانه طلاق رو به افزایش است.با توجه به اینکه طلاق یک مسئله مهم است و خانواده‌ها را درگیر می‌کند، یکی از دغدغه‌های دولتمردان افزایش فرزند آوری در ایران است که طلاق یکی از عوامل ممانعت از فرزند آوری است.هنوز طلاق یک انگ اجتماعی برای خانم‌هاست و ازدواج مجدد برای خانم‌ها بسیار سخت است، آقایی که ازدواج‌کرده و طلاق گرفته دوباره ازدواج می‌کند اما خانم‌ها به‌سختی می‌توانند. طلاق عاطفی یکی از موضوعات مهمی است که امروزه باید به آن توجه شود و هر طلاقی معلول طلاق عاطفی قبل از آن است. امروز با بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌توانیم طلاق را کاهش دهیم و برای کاهش طلاق باید پایه‌های ازدواج مناسب را محکم کنیم.بیشترین آمار طلاق در استان تهران با ۷ هزار و ۷۲۲ رویداد و کمترین آمار طلاق در استان ایلام با ۲۱۱ رویداد به ثبت رسیده است. در فصل بهار بیشترین آمار ازدواج به ترتیب در استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بوده است.
مطابق با آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در ابتدای سال ۱۴۰۰، ۱۵۹ هزار و ۳۳۹ رویداد ازدواج و ۴۲ هزار و ۳۳۱ رویداد طلاق به ثبت رسیده است؛ که از این آمار منتشرشده، استان تهران بیشترین آمار ازدواج با ۱۷ هزار و ۴۴۷ رویداد و استان سمنان با ۹۶۸ رویداد، کمترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران طی بهار سال ۹۹ تعداد ۱۲۷ هزار و ۳۱۶ رویداد ازدواج و ۳۴ هزار و ۶۵۸ رویداد طلاق رخ‌داده است. این آمار در قیاس با مدت مشابه خود در بهار ۹۹ خبر از رشد ۲۳.۶ درصدی «ازدواج» و ۱۶.۴ درصدی «طلاق» می‌دهد. دراین‌بین آمار ازدواج و طلاق بهار سال جاری در مقایسه با همین آمار در بهار سال گذشته (بهار ۹۹) نشان می‌دهد که امسال آمار ازدواج با رشد ۲۳.۶ درصدی به ۱۵۸ هزار و ۹۹۲ رویداد و آمار طلاق با رشد ۱۶.۴ درصدی به ۴۱ هزار و ۷۵۷ رویداد رسیده است.
دکتر سید مرتضی عرب. دکترای جمعیت شناسی