3 آبان 1400
شماره خبر: 257966

درختانی که ایستاده می میرند!

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

درختانی که ایستاده می میرند!


در محمدشهر، انتهایِ بوستان یکم، چند اصلهِ #درخت جوان که به تازگی واردِ بهار زندگی شان شده بودند، ایستاده سلاخی شدند و پای چوبه اعدام رفتند اما تنها گناه شان زیاده خواهی و طمعکاری افراد و بعضاً سازندگانی ایست که طبیعت و درختان را مانعِ سودجویی بیشتر و فعالیت های اقتصادی خود می بینند و ..
متاسفانه از اینکه تاکنون چه تعداد درختِ سرو قامت بی صدا خشکانده یا قطع شده باشد نیز آمار دقیقی در دست نیست اما از آب رفتن سرسبزی و #باغاتِ کرج و شهرهای اطرافش که روزگاری باغشهری خرم و خوش آب و هوا بودند، می توان به عمقِ فاجعه و دسیسه چینی ها علیه طبیعت پی برد.به راستی چه بر درختان این ارکانِ محیط زیست که ریه های تنفسی زمین و روحِ آبادانی و زیبایی شهرهایِ اشباع شده از آهن و اسکلت و سازه های بتنی و #آلایندگی و ترافیک هستند، می گذرد! چندصباحی فیلمِ تلاش برای قطع درختان کهنسال در #جهانشهر به دلیل انجام ساخت و ساز در فضای مجازی دست به دست شد، سالِ گذشته صحبت از احداث زیرگذر میدان جمهوری اسلامی و جابه جایی و احیاناً قطع درختان در میان بود، قبل تر قطعِ غیرقانونی دو هزار اصله درخت مثمر در باغ سیب مهرشهر رسانه ای شد و مشخص نیست جولان ها و دست اندازی ها علیه #طبیعت چه زمانی به سر خواهد رسید؟!در ویدئویِ مربوط به #محمدشهر نیز حتی اگر شهرداری مجوزی برای قطع درختان صادر کرده باشد، باید گفت که این کار پسندیده و قابل قبول نیست و اینکه نهادها به هر دلیلی زیرپایِ برگه های مرگِ درختان را به ازای دریافت جریمه امضاء نمایند، چه آینده ای را برای محیط زیست، پاکی آب و هوا و آینده زمین رقم خواهد زد؟ انتظارِ پاسخی شفاف و صریح را در اسرعِ وقت از جانبِ مدیریت شهری محمدشهر داریم تا برای آنچه به وقوع پیوسته و قلبِ دوستداران طبیعت به ویژه مردمانِ این شهر را جریحه دار نموده، #پاسخگو باشند.