3 اسفند 1399
شماره خبر: 250252

" گذر از ترامپ به بایدن در سایه دولت جوان حزب الهی "

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

" گذر از ترامپ به بایدن در سایه دولت جوان حزب الهی "

این روز ها پس از انتخابات بایدن که بیش از یک ماه از آن می‌گذرد ، به اذعان وزیر خارجه که چند روز پیش اعلام کرد، "سیاست‌های بایدن همان سیاست‌های ترامپ‌ است" ، آب پاکی بر روی دستهای آلوده ی غرب گرایان وطنی ریخت و عمق نگاه استراتژیک رهبری را در میانه ی مذاکره با غرب که آنان را "غیرقابل اعتماد" خوانده بود، بیشتر به تیم مذاکره‌کننده اثبات نمود.
اما آنچه که در این برهه از تاریخ کشور نیاز است که مورد دقت نظر قرار گیرد، اعتماد هرچه بیشتر به سکاندار انقلاب در انتخابات دولت انقلابی ، جوان و حزب الهی است .علی رغم تجربه های ارزشمند مسئولین در سالهای سپری شده از انقلاب اسلامی ایران از سال ۱۳۵۷، جوانان پرشور سال‌های انقلاب، امروز از مرز ۶۰ سالگی گذشته اند و دمیدن روح و انرژی جوانان پر انگیزه و پرشور انقلابی از نسل دوم و سوم انقلاب می تواند موتور محرک مناسبی برای جنگ اقتصادی و فرهنگی در دهه ی پنجم انقلاب باشد.جهش های بزرگ و برنامه‌ریزی شده‌ای که می‌تواند در ۵۰ سالگی انقلاب بالندگی هر چه بیشتر و سریع تر و دستیابی به آرمانهای قابل تحقق انقلاب در کنار همراهی تمام قد مردم شریف و مقاوم ایران اسلامی را فراهم سازد نیازمند تبلور و تعریف مسیری جدید خواهد بود که بخش اصلی آن بی‌شک برگرفته از گام دوم انقلاب اسلامی در بستر سازی مناسب برای " تمدن بزرگ اسلامی ایران " در سده ۱۴۰۰ خواهد بود .آنچه که رهبری در بیان " دولت جوان حزب‌الهی" مطرح نموده اند به بیانی " کادرسازی نسل انقلاب " و " انقلابی از درون انقلاب " برای نیل به حاکمیت مهدوی خواهد بود که بی‌شک برانگیختگی و استواری نسل جوان و نخبه که در هر شرایطی در این کشور ماندند و به ارزش ها پایبند بودند و نتیجه ی استقامت آنها در طریق وعده الهی است که : "وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسقَيناهُم ماءً غَدَقًا " امید است با حضور هر چه پرشورتر جوانان انقلابی علی رغم همه ی دغدغه های موجود و کمی و کاستی های مختلف در بخش های گوناگون ، تحول آفرینی ، خلاقیت و نو اندیشی نسل " جوان حزب الهی و انقلابی " بتوانیم گام های محکم تری در ادامه راه " از نهضت خمینی(ره) تا انقلاب جهانی مهدوی" برداریم.
میثم نیک نژاد