8 بهمن 1399
شماره خبر: 248722

سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز صدای اعتراض ها را بشنود!

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت / تنور داغ

سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز صدای اعتراض ها را بشنود!


در حالی که دو تجمع اعتراضی مقابل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز صورت گرفته انتظار می رود این نهاد پاسخگویی لازم را نسبت به مطالبات صنفی مهندسین زیرمجموعه خود داشته باشد.
قرار گرفتن در شرایط سخت اقتصادی و افزایش هزینه های خانوارها طبیعتاً اوضاع و احوال متفاوتی را برای اقشار مختلف جامعه رقم زده که یکی از آنها مهندسین هستند و سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز باید همانطور که در گذشته تعامل مناسبی با زیرمجموعه های خود داشته، اکنون نیز درک بهتری از مطالبات صنفی آنها داشته باشد.مهندسین در تجمع اعتراضی خود تاکید کرده اند مبالغی که از بابت حق نظارت به حساب سازمان واریز می شود بدون بروکراسی و در مدت زمان کمتری در اختیار مهندسین ناظر قرار گیرد تا آنها که اکثراً حقوق ثابتی ندارند بتوانند هزینه های زندگی روزمره را تامین کنند و دچار مشکلات ثانویه نشوند؛ مطالبه ای که به نظر می رسد نامعقول نیست!امید است هیئت مدیره سازمان مذکور با تشکیل جلسه فوری و مذاکره با نمایندگان معترضین، ضمن آنکه پای صحبت ها و درد دل آنها می نشینند، چنانچه توضیح و پاسخگویی نیاز است، آن را در دستور کار خود قرار دهند، چرا که نظام مهندسی یک تشکل صنفی است و باید رفاه زیرمجموعه خود و تحقق مطالبات قانونی و معقول ایشان را دنبال و پیگیری نماید.البته برگزاری تجمع های صنفی و اعتراضی امری طبیعی و بدیهی است و بدین معنا نیست که سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز عملکرد خوبی نداشته لکن شرایط موجود برای همگان متفاوت و تجربه نشده است و با در نظر گرفتن افزایش چندصد درصدی مایحتاج مردم و هزینه های زندگی باید به مهندسین ناظر حق داد که خواستار رفع بروکراسی های اداری از چرخه دریافت حق نظارت خود شوند.امیدواریم در روزهای آتی خبرهای خوبی را در این زمینه منتشر کنیم، مهندسین ناظر در صورتی که می توانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند که حق و حقوق آنها به موقع پرداخت شود و در این زمینه بی شک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز روشنگری و شفاف سازی و پاسخگویی را همچون گذشته خواهد داشت.