27 دی 1393
شماره خبر: 135794

ورزش همگانی ضرورت امروز و پشتوانه سلامت در آینده

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

ورزش همگانی ضرورت امروز و پشتوانه سلامت در آینده


نقش ورزش بر اقتصاد، آموزش و پرورش، روابط اجتماعی، پیشگیری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخلاقی در جامعه انکارناپذیر است. از این رو حمایت از ورزش، حمایت از تمامی عرصه های اجتماعی به شمار می آید که این مسئله در استان البرز با توجه به حجم ورزشکاران و نیاز منطقه، پررنگ تر و حساس تر است.
امروزه، ورزش به عنوان یک ابزار چند بعدی با تأثیرات گسترده، جایگاه و نقش خود را در گذران اوقات فراغت سالم و لذتبخش متجلی ساخته است. از سوی دیگر، نقش آن بر اقتصاد، سلامتی افراد، آموزش و پرورش، روابط اجتماعی، پیشگیری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخلاقی در جامعه به وضوح قابل درک است. ر حقیقت، انگیزه مردم از شرکت در فعالیتهای ورزشی رسیدن به درجات بالا و دستیابی به یکی از اصول المپیک (سریعتر، بالاتر و قوی‌تر) نیست بلکه کسب سلامتی، تندرستی، نشاط، روابط اجتماعی و دوری جستن از بیماری‌ها، مهمترین انگیزه‌های شرکت در ورزش است و ورزش‌های همگانی به شیوه های استاندارد به منظور ارتقای سلامت فردی و بهبود کیفیت زندگی تبدیل شده‌اند.
از نظر سازمان ملل متحد، مفهوم ورزش برای همه یا ورزش همگانی عنصری مرکزی برای فهم ورزش است. به عبارت دیگر، هدف برنامه‌های ورزش همگانی به حداکثر رساندن دسترسی و مشارکت مردم در شکلهای مناسب فعالیت‌های جسمانی و در برگرفتن تمام گروه‌های جامعه صرف نظر از جنسیت، سن، توانایی‌ها یا نژاد است. ورزش همگانی به عنوان استثنایی‌ترین محصول و نیاز زندگی امروزی است و به عبارتی ضامن سلامتی آیندگان است. به همین دلیل هدف ورزش همگانی عبارت از کسب سلامتی و تناسب اندام در افراد، بهبود کیفیت زندگی، حفظ استانداردهای اخلاقی و بهبود شخصیت فردی، لذت بردن از اوقات فراغت، بهبود سطح رفاه اجتماعی، افزایش شرکت‌کنندگان در ورزش و تحرک است.
بر اساس بند 3 اصل قانون اساسی، توسعه ورزش همگانی برای عموم مردم به عنوان یک راهبرد اصلی، وظیفه حاکمیتی دولت در جهت ارتقای سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی ایجاد نشاط عمومی و شادابی اجتماعی مدنظر حاکمیت ایران است، از سوی دیگر توصیه‌های مسئولین ارشد نظام از جمله مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و مسوولین ورزش کشور، نصب‌العین مدیران و مسئولین ورزشی کشور بوده و به همین منظور اقدامات و برنامه‌ریزی‌های ارزشمندی جهت تحقق این اهداف برداشته شده است. لذا ضروری است در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توسعه ورزش همگانی و فراهم ساختن زمینه ورزش برای همه با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی در این زمینه، همانند سند چشم انداز 20 ساله و با همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات دولتی و غیردولتی تأثیرگذار بالاخص شهرداری ها بر سلامت مردم، برنامه‌های عملیاتی را تنظیم کنیم و با مشارکت یکدیگر، زمینه های مناسب برای توسعه ورزش همگانی به عنوان یکی از بهترین عوامل مؤثر بر سلامت و عدالت در سلامت را فراهم کنیم. از این رو ضرورت دارد شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر کرج در جهت تعمیم و توسعه ورزش کلانشهر کرج علاوه برفعالیت های فراوان برای گسترش و توسعه ورزش همگانی برای زنده نگهداشتن نام کرج در صحنه های ورزشی داخلی و خارجی و افتخارآفرینی ورزشکاران کرجی به صورتی جامع به تیم های قهرمان استان البرز در رشته های مختلف یاری رسانند. این بخش ها بخصوص می توانند با حمایت مادی و معنوی از ورزشکاران اعم از آقایان و بانوانی که محل باشگاه آنها در کلانشهر کرج است، جهت شرکت در مسابقات ورزشی کشوری (درون مرزی) و بین المللی(برون مرزی) به افتخارآفرینی ورزشکاران بیافزایند و نام البرز را در کشور سرفراز نمایند.
مجیدفشخامی
مشاور ورزشی شهردار کرج