18 مرداد 1401
شماره خبر: 271269

ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه ورزش استان

سپیدار‌آنلاین: گروه ورزشینماینده عالی دولت در استان البرز از تشكيل شوراي مشورتي پیشکسوتان به عنوان يك اتاق فكر براي توسعه پايدار ورزش استان تاکید کرد، گفت:شوراي مشورتي پيشكسوتان ورزش در البرز تشكيل شود.
مجتبی عبداللهی در دیدار با اعضای هیات فوتبال استان اظهار داشت: البرز به واسطه اقوام و تنوع قومیتی قابلیتهای ویژه ای دارد که می توان از آن در رشته های مختلف ورزشی به خوبی بهره برد.
استاندار با بیان اینکه ورزش نجات دهنده جامعه است، افزود: توسعه فرهنگ ورزش تیمی از ضروریات امروزی در استان است.وی با بیان اینکه باید برای توسعه ورزش همگانی هم افزایی در بین دستگاههای مختلف ایجاد شود، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه استان ضرورت دارد.وی افزود: از ظرفیت ها و توانمندی های استان برای توسعه ورزش استفاده شود.
عبداللهی اضافه کرد: با همدلی و انسجام و وحدت میتوانیم در ورزشهای تیمی هم موفق شد.وی افزود: طبق بررسی ها امروز استان‌ البرز در حوزه ورزش تیمی نیازمند ورود خیرین ورزشی و حمایت از این افراد است با مشارکت مردم خدمات کمی و کیفی مطلوبی را می توان ارائه کرد.استاندار با تاکید بر حضور و جذب سرمایه گذاران فعال در امر ورزش در استان تصریح کرد: امروزه سرمایه گذاری در بستر فرهنگ و ورزش می‌تواند درآمدزا باشد و این به گونه‌ای است که شاهد حضور سرمایه‌گذاران در پروژه‌های فرهنگی و ورزشی هستیم و باید در ترغیب و تشویق سرمایه گذاران به این عرصه جدیت ویژه داشته باشید.استاندار همچنین استفاده از ظرفیت های شهرک های صنعتی در توسعه ورزش استان تاکید کرد؛ افزود: شهرک های صنعتی و واحدهای کوچک صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌توانند نقش مهمی در توسعه ورزش های تیمی استان ایفا کنند و می توان با استفاده از ظرفیت‌های صنایع به افق و چشم‌اندازی بلند برای ورزش تیمی استان داشت.