12 مرداد 1401
شماره خبر: 271090

بازدید سرپرست شهرداری کرج از چند پروژه شهری

سپیدار‌آنلاین: گروه گزارش تصویری

منوچهر غفاری سرپرست شهرداری کرج، از عملیات اجرایی تعریض و ساماندهی بلوار جوادی در خط چهار حصار، بهسازی کمپ نگهداری معتادان متجاهر و عملیات بهسازی بلوار پیام بازدید کرد.