1 مرداد 1401
شماره خبر: 270488

استاندار البرز از مانور و نمایش خدمات بهزیستی در محوطه استانداری بازدید کرد

سپیدار‌آنلاین: گروه گزارش تصویری

دکتر عبداللهی استاندار البرز با همراهی وجیهه محمدی فلاح مدیرکل بهزیستی استان البرز از استقرار تیم اورژانش اجتماعی ، موبایل ون های پیشگیری و غرفه تجهیزات توانبخشی بهزیستی که به مناسبت هفته بهزیستی و پیش از شروع جلسه قرارگاه اجتماعی استان البرز در محوطه استانداری برپا شده بود ، بازدید کرد.