26 آبان 1400
شماره خبر: 259160

نشست صمیمی مدیریت شهری فردیس با رئیس هیات ورزشهای همگانی

سپیدار‌آنلاین: گروه گزارش تصویری

نشست صمیمی رئیس و اعضاء کمیسیون فرهنگی ، ورزشی شورای اسلامی شهر و حسینی شهردار منطقه ۲ فردیس با فتح آبادی رئیس هیات ورزشهای همگانی و اعضاء هیات و مربیان ایستگاههای ورزش صبحگاهی شهرستان فردیس برگزار شد.