12 خرداد 1400
شماره خبر: 254411

اعتراض مجدد کشاورزان ساوجبلاغ به تعلل در رفع اشتباه ملی اعلام شدن اراضی آنها

سپیدار‌آنلاین: گروه تنور داغ

اعتراض مجدد کشاورزان ساوجبلاغ به تعلل در رفع اشتباه ملی اعلام شدن اراضی آنها


صدها خانوار از کشاورزان روستاهای سعید آباد و سرخاب ساوجبلاغ برای چندمین بار، نسبت به تعلل و بی توجهی هیات نظارت ماده 33 استان البرز ، در رفع اشتباه این هیئت، مبنی بر ملی اعلام کردن اراضی مردم، واقع در جنوب خط آهن تهران - تبریز اعتراض کردند.
کشاورزان و ساکنان روستاهای مذکور، در تاریخ 1400.3.6با امضای طوماری که به تایید شوراهای اسلامی دو روستای مذکور نیز رسیده است اعلام نموده اند که قبلا نیز بارها مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به اقدامات خلاف قانون هیات نظارت ماده 33 استان البرز در ملی اعلام کردن باغات، منازل، و مستثنیات زارعین و خرده مالکین و بی توجهی به آراء قطعی بایر قضایی اعلام کرده اند که آخرین بار آن در تاریخ 1397.10.21 با تجمع و امضای طومار، خطاب به مسئولین ذیربط بوده است که در رسانه ها نیز انعکاس یافته است ولی به هیچیک از این اعتراضات توجهی نشده است و عملا در در جهت حمایت از برخی از بهره برداران معادن شن و ماسه که با برداشت غیر اصولی، خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کرده اند، گام برداشته شده است. شایان ذکر است که ماهها پیش، دبیر هیات نظارت استان البرز طی نامهٔ مورخه 5/8/99 به سازمان امور اراضی کشور، رسماً اعلام نموده است که چون قبلاً در تاریخ 23/10/65 گواهی تبدیل مجاز اراضی و ترک هرگونه ادعا توسط اداره منابع طبیعی صادر گردیده است لذا ادعای مجدد ملی بودن اراضی در سال 91 توسط هیات نظارت فاقد وجاهت قانونی می باشد و به همین دلیل مجوز رفع اشتباه را دریافت کرده اند ، ولی به علت فرافکنی و تحریک عده ای از بهره بردارن معادن شن و ماسهٔ شمال خط آهن که اساساً به اراضی این زارعین هیچ گونه ارتباطی ندارد، پرونده را بدون هر گونه اقدام، مسکوت گذاشته اند و حقوق صدها خانوار بی گناه را در این شرایط سخت و طاقت فرسا تضییع نموده اند .
لذا درخواست تسریع در رسیدگی و حل مشکل خود را مطابق مقررات قانونی دارند.