تصویر کشتی البرز بدون مشتری نماند

کشتی البرز بدون مشتری نماند

پرینت       شماره خبر: 155929 15 دی 1394 - 11:12 سپیدار آنلاین: با پایان مهلت ثبت نام انتخابات ریاست هیئت کشتی استان البرز در روز دوشنبه گذشته در نهایت ۴ نفر خود برای احراز این مسئولیت کاندید کردند.

تصویر کشف اولین خواهر خورشید

کشف اولین خواهر خورشید

پرینت       شماره خبر: 121668 20 اردیبهشت 1393 - 16:04 سپیدار آنلاین: ستاره شناسان دانشگاه تگزاس در آستین توانسته‌اند اولین خواهر خورشید را شناسایی کنند که تقریبا از همان ابر گاز و غبار مادر خورشید زائیده شده است.