تصویر کارت هوشمند به صندوق های 96 کرج برسد

کارت هوشمند به صندوق های 96 کرج برسد

پرینت       شماره خبر: 168179 21 مرداد 1395 - 15:57 سپیدار آنلاین: معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری البرز تقویت زیرساخت های فیبر نوری را بمنظور صدور کارت هوشمند و تجربه انتخابات الکترونیکی در کرج مهم خواند و گفت: در کنار تقویت بسترهای خدمات الکترونیک، فرایند ثبت وقایع حیاتی نیز بر مدار هوشمند قرار گیرد.

تصویر مدیریت شهری با سرعت به سمت «شهر الکترونیک» در حرکت است

مدیریت شهری با سرعت به سمت «شهر الکترونیک» در حرکت است

پرینت       شماره خبر: 139372 24 اسفند 1393 - 11:42 سپیدار آنلاین: سال 1393 با دستاوردهای بسیار زیادی که برای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج به همراه داشت، فراز و نشیب هایی را نیز پیش روی سازمان قرار داد، در همین راستا و به منظور تشریح جزییات این طرح ها گفت و گویی با مدیرعامل این سازمان داشته ایم که

تصویر احداث 50 كیلومتر از زیرساخت شبكه فیبرنوری در سال 93 محقق شد

احداث 50 كیلومتر از زیرساخت شبكه فیبرنوری در سال 93 محقق شد

پرینت       شماره خبر: 139113 19 اسفند 1393 - 12:04 سپیدار آنلاین: مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری کرج از پیشرفت قابل توجه پروژه فیبر نوری در سال 93 خبر داد گفت: حفاری بیش از 50 کیلومتر از زیرساخت شبکه فیبرنوری تاکنون در کرج صورت گرفته و در حال برقراری ارتباط بین مناطق شهرداری کرج و تامین اتصالات بین شبکه هستیم.

تصویر ایجاد زیرساخت های ارتباطی تحولی عظیم در شهرداری ایجاد خواهد كرد

ایجاد زیرساخت های ارتباطی تحولی عظیم در شهرداری ایجاد خواهد كرد

پرینت       شماره خبر: 117512 10 اسفند 1392 - 12:50 سپیدار آنلاین: مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج اظهار داشت: ایجاد زیرساخت های ارتباطی مانند شبکه فیبرنوری، تحولی عظیم در سرعت و کیفیت خدمت رسانی به شهروندان کرج ایجاد خواهد کرد.

تصویر اتصال منطقه جنوبی کرج به شبکه فیبرنوری

اتصال منطقه جنوبی کرج به شبکه فیبرنوری

پرینت       شماره خبر: 114881 07 بهمن 1392 - 17:08 سپیدار آنلاین: مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور در منطقه 5 شهرداری کرج از پروژه احداث شبکه فیبرنوری بازدید کرد.