تصویر مسئله سلامت باید دغدغه مدیران باشد

مسئله سلامت باید دغدغه مدیران باشد

پرینت       شماره خبر: 168781 01 شهریور 1395 - 10:08 سپیدار آنلاین: معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری البرز تصریح کرد: کارگروه سلامت استان از جمله کارگروه های مهمی است که باید رفع مسائل آن به دغدغه جدی مسئولان منتهی شود.

تصویر کارت هوشمند به صندوق های 96 کرج برسد

کارت هوشمند به صندوق های 96 کرج برسد

پرینت       شماره خبر: 168179 21 مرداد 1395 - 15:57 سپیدار آنلاین: معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری البرز تقویت زیرساخت های فیبر نوری را بمنظور صدور کارت هوشمند و تجربه انتخابات الکترونیکی در کرج مهم خواند و گفت: در کنار تقویت بسترهای خدمات الکترونیک، فرایند ثبت وقایع حیاتی نیز بر مدار هوشمند قرار گیرد.

تصویر ۶ کمیته ستاد انتخابات در استان البرز فعال شد

۶ کمیته ستاد انتخابات در استان البرز فعال شد

پرینت       شماره خبر: 151967 11 آبان 1394 - 08:13 سپیدار آنلاین: معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری البرز از آمادگی کامل مجریان ستاد انتخابات استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶ کمیته ستاد انتخابات در استان فعال شده است.

تصویر تعهد و تقوا الهی سرلوحه کار مدیران قرار گیرد

تعهد و تقوا الهی سرلوحه کار مدیران قرار گیرد

پرینت       شماره خبر: 42542 07 مرداد 1392 - 12:59 سپیدار آنلاین: معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری البرز گفت: تعهد و تقوا الهی در امر خدمت رسانی به مردم باید سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.