تصویر زندگی نامه شهید رضا خوشبوئی اعزامی از کرج به جنگ تحمیلی

زندگی نامه شهید رضا خوشبوئی اعزامی از کرج به جنگ تحمیلی

پرینت       شماره خبر: 155234 05 دی 1394 - 08:43 سپیدار آنلاین: شهید رضا خوشبوئی درسال 1341 دریكی ازمحله های رستم آباد (سلطنت آباد سابق) پاسداران تهران بدنیا آمد خانواده او از نظر مادی خوب نبودند پدر او از راه كاسبی امـــرار معاش را‌‌ می‌گذراند و خرج خانواده را تامین‌‌ می‌كرد...