تصویر دیوار محور شهید بهشتی کرج با تکنیک باتیس بهسازی شد

دیوار محور شهید بهشتی کرج با تکنیک باتیس بهسازی شد

پرینت       شماره خبر: 162931 25 اردیبهشت 1395 - 10:57 سپیدار آنلاین: مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج از اجرای عملیات امحا در دیوار محور شهید بهشتی خبر داد و افزود: بهسازی این دیوار با امحاء نازیبایی ها و نقاشی دیواری انجام شد.

تصویر دیواره های شهر رنگ اصالت به خود می گیرد

دیواره های شهر رنگ اصالت به خود می گیرد

پرینت       شماره خبر: 161071 24 فروردین 1395 - 14:48 سپیدار آنلاین: مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج از بهسازی جداره های کوتاه شهری با استفاده از پوشش پلیمری نمای آجری خبر داد و گفت: هدف از اجرای این اقدام زنده کردن خاطرات کرج کهن برای شهروندان است.