تصویر طرح و رنگ المان ها همسو با انبساط خاطر شهروندان طراحی می شود

طرح و رنگ المان ها همسو با انبساط خاطر شهروندان طراحی می شود

پرینت       شماره خبر: 143630 21 خرداد 1394 - 11:07 سپیدار آنلاین: مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج توجه به طرح و رنگ را از مهم ترین دغدغه هایی دانست که در سیمای بصری بیشترین تاثیر را دارند و گفت: طرح و رنگ المان ها همسو با انبساط خاطر شهروندان طراحی می شود.

تصویر پویایی در سازمان فرهنگی ورزشی مشهود است

پویایی در سازمان فرهنگی ورزشی مشهود است

پرینت       شماره خبر: 116068 21 بهمن 1392 - 12:03 سپیدار آنلاین: نماینده مردم کرج در خانه ملت پویایی در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج در ایام اخیر را مشهود و مایه انبساط خاطر نسبی شهر در حوزه فرهنگی دانست.