20 دی 1390
شماره خبر: 3870

تعیین اعضای شعب اخذ رأی بخش بالا طالقان

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

تعیین اعضای شعب اخذ رأی بخش بالا طالقان

سپیدار آنلاین: جلسه تعیین اعضای شعب اخذ رأی بخش بالا طالقان در محل بخشداری بالا طالقان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان طالقان :در این جلسه برای هر شعبه یک نفر نماینده بخشدار،5نفر اعضای اجرایی ،1نفر عضو هیئت بازرسی ویک نفر کاربر رایانه انتخاب شدند.در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بخش بالا طالقان 14 شعبه ثابت وسیار اخذ رأی پیش بینی شده است