8 دی 1390
شماره خبر: 3442

سرپرست بخشداري بخش بالا طالقان معرفي شد

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

سرپرست بخشداري بخش بالا طالقان معرفي شد

سپیدار آنلاین: نظام اله فرامرزي به عنوان سرپرست بخشداري بخش تازه تاسيس بالا طالقان شهرستان طالقان در استان البرز معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل استانداري، طي حكمي از سوي عيسي فرهادي "استاندار البرز"، "نظام اله فرامرزي " با حفظ سمت به عنوان سرپرست بخشداري بخش بالا طالقان شهرستان طالقان منصوب شد. فرامرزي در حال حاضر مسئوليت معاونت برنامه ريزي و اداري مالي فرمانداري شهرستان طالقان را دارد.