24 مرداد 1401
شماره خبر: 271516

لزوم بررسی وضعیت و اجرای طرح روشنایی معابر در مناطق شهری و روستایی

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیمهندس جعفری در دیدار با رئیس اداره برق شهرستان، بر ضرورت خدمات رسانی مطلوب به مردم شریف چهارباغ تاکید کرد.
در این دیدار مهندس جعفری ضمن دستور اکید بر تامین روشنایی معابر در شب، خاطرنشان کرد: تجهیز و تکمیل و ترمیم شبکه برق رسانی معابر و روشنایی در مناطق مختلف شهرستان موجب ایجاد حس امنیت و رضایتمندی بین مردم می شود و این موضوع حتما در دستور کار قرار گیرد.وی همچنین افزود: فرهنگ سازی صحیح مصرف در بین مردم در ایام تابستان و جلوگیری از قطعی برقی از دیگر اقدامات موثر است که حتما پیگیری شود.