15 مرداد 1401
شماره خبر: 271257

جلسه شورای اداری منطقه البرز برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیاولین جلسه شورای اداری با حضور مدیر، معاونین ، روسای واحد های ستادی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز برگزار شد.
محسن وزارتی مدیر این شرکت با اشاره به حساسیت سوخت‌رسانی بر ایجاد آمادگی هر چه بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق مسئولین منطقه برای تأمین به‌ موقع سوخت مورد نیاز مردم شریف استان و مصرف کنندگان در کلیه بخش‌های مصرف تاکید کرد.وزارتی مدیر منطقه البرز استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود، رفع مشکلات و موانع اداری برای پیشبرد امور، بهینه سازی مصرف سوخت، بازدید از مصرف کنندگان جزء و کل، توجه ویژه به مسائل بهداشتی و سلامت کارکنان، کنترل و نظارت مستمر مجاری عرضه مصرف کنندگان عمده و جزء تحت پوشش و تشکیل کارگروه ویژه جهت تحقق این مهم تاکید داشتند و از تلاش صادقانه همکاران تقدیر و تشکر کردند.در این جلسه روسای واحدهای ستادی، عملیاتی و بلافصل به بیان مسائل و مشکلات حوزه کاری و ارائه پیشنهادات پرداخته و در پایان موارد توسط مدیر منطقه به جمع‌بندی رسید.