9 مرداد 1401
شماره خبر: 270926

قرارگاه تامین مسکن استان البرز راه اندازی می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسینماینده عالی دولت در استان البرز گفت: ظرفیت بافت های فرسوده فرصت مغتنمی است که در راستای نهضت ملی مسکن و ساماندهی ساخت و ساز ها در مناطق هدف، اقدام شود.
مجتبی عبداللهی در حاشیه شورای عالی مسکن که روز یکشنبه به ریاست رییس جمهور محترم به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با تاکید بر ضرورت ارائه طرح و برنامه جدید از سوی متولیان امر مسکن در استان، افزود: باید طرح و برنامه جامعی در قالب ترسیم افقی با عنوان تامین مسکن مردم استان از سوی اداره کل راه و شهرسازی البرز تهیه شود.وی ادامه داد: قرارگاه تامین مسکن استان با کمیته های عملیاتی باید راه اندازی شود.عبداللهی گفت: توان بخش خصوصی بویژه در ساماندهی بافت های فرسوده و همچنین جلب مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن، ضرورت دارد.وی افزود: پیمانکاران و سازنده های مطرح استان و کشور می توانند در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ورود کنند و با توجیه مردم از عواقب سکونت در این سازه ها، اطلاع رسانی کنند.استاندار البرز گفت: ظرفیت بافت های فرسوده فرصت مغتنمی است که در راستای نهضت ملی مسکن و ساماندهی ساخت و ساز ها در مناطق هدف، اقدام شود.عبداللهی اضافه کرد: باید مشوق های ویژه ای برای ساماندهی بافت فرسوده در نظر گرفته شود.وی افزود: ضرورت دارد که در قالب قرارگاه، حل مشکلات و موانع تعاونی های مسکن ادارات، دستگاه ها و بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.