12 تیر 1401
شماره خبر: 269687

البرز می تواند نقطه شروع عملیات کنترل قیمت مسکن در کشور باشد

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسینماینده عالی دولت در استان البرز گفت: مدیران و مشاوران حوزه عمران استان باید در خصوص کنترل قیمت مسکن طرح و برنامه ای با قابلیت اجرا در کمترین زمان ممکن ارائه دهند.
مجتبی عبداللهی در شورای تامین مسکن استان که روز یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه باید برای تحقق اهداف دولت سیزدهم در تامین مسکن مصمم باشیم، افزود: باید اراده ای قوی در نهایت انسجام و همپوشانی برای اجرای طرح ملی نهضت مسکن در استان شکل بگیرد.وی ادامه داد: مدیران در ارائه طرح و برنامه و اجرای دقیق آن پیش قدم باشند و با اشراف به مسئولیت های خود در دستگاه های مختلف همراه هم باشند.عبداللهی گفت: بخش قابل توجهی از مساحت استان را بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری تشکیل می دهد بنابراین باید با برنامه و اقدامی ویژه در قالب طرح ملی نهضت مسکن به ساماندهی و نوسازی این مناطق پرداخت.وی افزود: اولویت اصلی استان ساماندهی این بافت ها است بنابراین شهرداری های باید با اعطای پروانه ساخت رایگان و طرح های تشویقی در این راستا به ترغیب و تشویق مردم بپردازند.استاندار البرز گفت: نوسازی بافت فرسوده در استان از بسیاری حوادث طبیعی و آسیب ها در حوزه های مختلف بویژه اجتماعی، جلوگیری می کند بنابراین همراهی و تعامل دستگاه ها منافع مشترکی را در پیشگیری از بروز خسارات خواهد داشت.وی افزود: مدیران و مشاوران حوزه عمران استان باید در خصوص کنترل قیمت مسکن طرح و برنامه ای با قابلیت اجرا در کمترین زمان ممکن ارائه دهند.عبداللهی گفت: البرز می تواند نقطه شروع عملیات کنترل قیمت مسکن در کشور باشد که البته این امر با تعامل سازنده مجموعه مسئولان مربوطه محقق می شود.وی در پایان تاکید کرد: باید پیمانکاران درجه یک و با کارنامه درخشان در اجرای طرح ملی نهضت مسکن در استان انتخاب شوند.