11 تیر 1401
شماره خبر: 269650

لزوم اجرای مفاد قراردادهای میان تجار ایران و سنگال

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیرئیس اتحادیه تجار، کارفرمایان و صنعتگران سنگال با اشاره به ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور با تاکید بر اهمیت قراردادهای میان تجار دو کشور گفت: برای اجرای مفاد این قراردادها ثابت هستیم.
شیخ سیسه در جریان حضور هیأت تجاری از کشور سنگال در اتاق بازرگانی البرز و برگزاری نشستی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی این کشور با تجار ایرانی بیان کرد: ایران و سنگال نقاط مشترک زیادی دارند، ما هم دین هستیم و باورهای اعتقادی یکسان داریم.وی ادامه داد: اعتقاد مردم دو کشور ایران و سنگال بر آن است که می‌توانند در راه توسعه کشور خود بسیار مؤثر باشند.رئیس اتحادیه تجار، کارفرمایان و صنعتگران سنگال بیان کرد:رئیس جمهور سنگال بر این مسئله تاکید دارد که باید برای قطع وابستگی به دیگر کشورها تلاش شود؛ چون هیچ کشوری بدون استقلال اقتصادی نمی‌تواند پیشرفت کند، فعالان اقتصادی ایران هم نشان داده اند که چقدر بر اتکا به توانمندی خود ایستادگی دارند.وی با بیان اینکه سنگال کشوری صلح آمیز بوده و امنیت بسیار بالایی دارد، افزود: این کشور در زمینه ثبات سیاسی و اقتصادی در قاره آفریقا شاخص است و این مهم فرصت خوبی برای گسترش مراودات میان فعالان اقتصادی این کشور و ایران برقرار می‌کند.سیسه در ادامه قول مساعد داد که به دنبال این سفر هیأت تجاری سنگال به ایران و امضای قراردادهای احتمالی میان فعالان اقتصادی دو کشور برای اجرای آن موارد ثابت قدم باشند.
وزارت امور خارجه در مراودات تجاری با قاره آفریقا بر اتاق‌های بازرگانی استانی متمرکز شده است
در ادامه حسین پرورش مسئول میز سنگال در وزارت امور خارجه ایران گفت: مدتی است که ارتباط میان تجار و بخش خصوصی با اتاق‌های بازرگانی از جمله البرز در دستور کار قرار داده شد.
وی ادامه داد: در قالب برگزاری وبیناری توسط اتاق بازرگانی البرز برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی سنگال اقداماتی انجام شد.مسئول میز سنگال در وزارت امور خارجه افزود: سنگال به عنوان اولین کشور با ثبات سیاسی در غرب آفریقا انتخاب شد و می‌تواند به عنوان دروازه ورود تجار و سرمایه گذاران ایرانی به سمت کشورهای واقع در این منطقه از آفریقا باشد.وی با اشاره به تصمیم وزارت خارجه در مورد اینکه به جز اتاق بازرگانی ایران و تهران برای مراودات تجاری با قاره آفریقا بر اتاق‌های بازرگانی استان‌ها هم تمرکز شود، گفت: با سفر هیأت تجاری سنگال به البرز این تصمیم را عملیاتی کردیم.پرورش اظهار امیدواری کرد که تجار و فعالان اقتصادی البرز از فرصت حضور هیأت تجاری سنگال استفاده حداکثری داشته باشند و قراردادهای مهمی میان طرفین به امضا برسد.

منبع مهر