9 تیر 1401
شماره خبر: 269588

استاندار البرز از روند برگزاری کنکور در کرج بازدید کرد

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیاستاندار البرز در دومین روز آزمون سراسری ۱۴۰۱ از روند برگزاری کنکور در حوزه یکی از دبیرستانهای دخترانه کرج بازدید کرد.
« مجتبی عبداللهی » با حضور مدیرکل آموزش و پرورش البرز ضمن بازدید از یکی از حوزه های آزمون کنکور شهر کرج در جریان وضعیت برگزاری آزمون سراسری در حوزه های آزمون آموزش و پرورش قرار گرفت.امسال در کنکور سراسری استان البرز ۴۳ هزار نفر شرکت کرده اند که ۲۳ هزار و ۷۳۶ داوطلب آن درحوزه های آزمون سراسری کنکور آموزش و پرورش البرز سازماندهی شده اند.۱۴۴ حوزه کنکور سراسری امسال در حوزه آموزش و پرورش استان دایر است.داوطلبان در پنج گروه آزمایشی از هشتم تا ۱۱ تیرماه در آزمون سراسری با یکدیگر به رقابت می پردازند.

منبع ایرنا