4 خرداد 1401
شماره خبر: 267966

طرح بازبینی در سهمیه آرد دولتی نانوایی ها در نظرآباد اجرا می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیجلسه مشترک تنظیم بازار و آرد و نان شهرستان به ریاست سرپرست فرمانداری و باحضور اعضا برگزار گردید.
در این جلسه سرپرست فرمانداری نظرآباد بر لزوم برخورد جدی با واحدهای صنفی متخلف تاکید و دستور عزم جدی دستگاه ها برای تشدید نظارت بر بازار را صادر نمود.
وی در ادامه تاکید کرد: باید جهت بررسی وضعیت عملکرد نانوایی ها و تقسیم عادلانه سهمیه آرد نانوایی ها، طرح بازبینی سهمیه نانوایی ها اجرایی گردد تا هر نانوایی به فراخور میزان پخت نان، قانونمندی و... سهمیه آرد دولتی دریافت نماید.در پایان مقرر گردید نظارت های مشترک بصورت روزانه و باحضور بازرسین ادارات انجام شود.