29 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267660

مدیران باید در جذب اعتبارات برای شهرستان هوشیارانه عمل نمایند

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیکمیته برنامه ریزی شهرستان به ریاست دکتر بغدادی سرپرست فرمانداری و باحضور اعضا برگزار گردید.
در این جلسه سرپرست فرمانداری نظرآباد مدیران دستگاه ها را ملزم به جذب اعتبارات حداکثری برای پروژه های شهرستان نموده و تاکید داشت باید در این مهم هوشیارانه اقدام نمایند.وی در ادامه همکاری با بخش خصوصی و بهره مندی از ظرفیت های آنان را گره گشای تکمیل پروژه های دولتی عنوان نموده و اتحاد و هم افزایی را راه دستیابی به توسعه روزافزون شهرستان دانست.
دکتر بغدادی در خاتمه خاطرنشان کرد: کلیه مسئولین شهرستان نظرآباد در هر پست جایگاهی از جمله روسای ادارات، دهیاران و شوراها و... نباید صرفا دغدغه امورات عمرانی را داشته باشند چراکه حوزه فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خانواده جزو مواردی است که امکان چشم پوشی از آن وجود نداشته و توجه ویژه ای را میطلبد.