5 بهمن 1400
شماره خبر: 262637

بازدید سرپرست اداره کل حراست استانداری البرز از حراست شهرداری ماهدشت و گلسار

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیسرپرست اداره کل حراست استانداری البرز با حضور در شهرداری های گلسار و ماهدشت، در جریان روند رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم از سوی شهرداری های مذکور قرار گرفت.
حجت الله رازانی در ابتدا با حضور در گلزار شهدای ماهدشت و گلسار به مقام شامخ شهدای گرانقدر ادای احترام کرد.وی در بازدید از شهرداری ماهدشت، با حضور در سازمان آتش نشانی و حمل و نقل شهری، به همراه شهردار این شهر، روند خدمات دهی به مردم را بررسی کرد.سرپرست اداره کل حراست استانداری البرز همچنین با حضور در شهرداری گلسار و دیدار با مسئول حراست شهرداری به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مرتبط با حوزه امنیتی و بازدید از معاونتهای تابعه پرداخت و رهنمودهای لازم را در این زمینه صادر کرد.