15 آذر 1400
شماره خبر: 260168

بزرگراه شمالی کرج شاهراه درآمدهای پایدار شهری برای کلانشهر کرج خواهد بود

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیمعاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تکمیل پروژه کنار گذر شمالی کرج را علاوه بر هدایت بار ترافیکی در منطقه، شاهراه ایجاد درآمدهای پایدار شهری و کمربند گردشگری برای کلانشهر کرج دانست.
غفور قاسم پور با اشاره به تشکیل جلسه رفع موانع پروژه کنارگذرشمالی کرج به ریاست دکتر عبدالهی استاندار البرز گفت: این پروژه بجهت اینکه بار ترافیک ملی را تسهیل می بخشد و شاهراه عبور گردشگران از منطقه است، یکی از عمده دغدغه های حوزه مدیریت شهری را در بحث ایجاد درآمدهای پایدار شهری برطرف می سازد. قاسم پور با اشاره به اهتمام دکتر عبدالهی استاندار محترم و دولت در اجرای پروژه های نیمه تمام گفت: بدستور استاندار محترم کارگروه ویژه ای جهت تکمیل این پروژه تشکیل و تاکید بر تسریع در تکمیل این پروژه ملی وجود دارد لذا باید هر چه سریعتر موانع موجود از مسیر تکمیل این طرح برداشته شود. فرماندار کرج ضمن تاکید بر لزوم تدوین نقشه مهندسی ترافیک در تکمیل این طرح گفت: بزرگراه شمالی کرج محور اتصال آزادراهی است و لذا بهره برداری از آن می تواند نقش موثری در تعدیل ترافیک استانهای مجاور داشته باشد. قاسم پور همچنین با اشاره به ضرورت پیش بینی پیوست زیست محیطی در اجرای این طرح ملی در دامنه های شمالی البرز، این مسیر را کمربند گردشگری در منطقه نیز عنوان و تصریح کرد: شهرداری کرج و شورای شهر نیز در اجرای این مهم اهتمام داشته و از ظرفیت ترددی این محور در جهت ایجاد درآمدهای پایدار شهری بمنظور ایجاد رونق و آبادانی در کلانشهر کرج استفاده کرد.بزرگراه شمالی کرج به طول ۱۷.۵ کیلومتر عملیات اجرایی آن از تیرماه سال ۹۵ آغاز شده و اکنون حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.این بزرگراه ، آزاد راه شهید همت در شرق کرج را به آزاد راه کرج - قزوین در غرب کرج متصل می کند و موجب روان سازی ترافیک در آزاد راه های استان البرز می شود.