14 آذر 1400
شماره خبر: 260075

مشکلات تصفیه خانه مهدی آباد توسط شهرداری آبفا وآب منطقه ای حل شود

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسینشست تخصصی در خصوص مشکلات آب و فاضلاب شهرستان چهار باغ ای با حضور شمیرانی فرماندارچهارباغ ،مدیر عامل آبفا استان ،مدیرعامل آب منطقه ای استان، رئیس شورای شهر و شهردار، مدیر آبفاومدیراداره آب منطقه ای شهرستان، رؤسای ادارات چهارباغ و کارشناسان مربوطه به میزبانی فرمانداری برگزار گردید.
شمیرانی فرماندارچهارباغ با گلایه از اقدامات دستگاه های متولی افزود: مشکلات تصفیه خانه مهدی آباد وآبهای سطحی نواحی شهری شهرک های ابریشم ،علوی وملک آباد باید با برنامه زمان بندی در کوتاه مدت وبرنامه های اساسی بلند مدت توسط شهرداری ،آبفا وآب منطقه ای حل شود. شمیرانی در ادامه افزود: انجام مطالعات وکارشناسی مسیل ها،ارائه نقشه توپوگرافی ،مشارکت دراجراء،قرار گرفتن چهارباغ برای تامین آب شرب از رینگ سراسری سد طالقان وتامین اعتبارملی ،تثبیت حق آبه چهارباغ ازرودخانه کردان ،راه اندازی واستقرار اداره آب منطقه ای در چهارباغ حداکثر تا چهل وپنج روز با اختصاص پست های لازم وساختار وتشکیلات از تعهدات آب منطقه ای استان قرارگرفت. وی در ادامه بیان کرد: لایروبی مسیرسیاه جوب،نصب آشغال گیر نهرهای کشاورزی ملک آباد ومطالعات آبهای سطحی وهم افزایی دراجراء برای ساماندهی فاضلاب شهری ،حفرچاه با مجوزهای لازم برای آبیاری فضای سبز ازوظایف شهرداری چهارباغ درکوتاه مدت وانجام مطالعات واقدامات اساسی دردراز مدت برای آبخیزداری واستفاده از منابع آبهای سطحی در مصارف مختلف مرتبط برعهده شهرداری گذاشته شد. فرماندار چهارباغ در پایان ضمن تشکر ازحضور مدیران دستگاه های اجرایی افزود: عدم انجام تعهدات ترک فعل مدیران ودستگاه های اجرایی درتضییع حقوق عامه محسوب می گردد.
روزدوشنبه پانزدهم آذرماه جلسه کارشناسی وزمان بندی دقیق تعهدات در محل فرمانداری برگزار می شود.