14 آذر 1400
شماره خبر: 260073

سند آمایش البرز با استفاده از ظرفیت دانشگاهیان بازنگری علمی می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسینماینده عالی دولت در استان البرز گفت: اکنون سندی با عنوان آمایش سرزمین تهیه و تدوین شده که ماهیت آن در جلسات مختلف از سوی صاحب نظران مورد بحث است از این رو پیشنهاد دادم که این سند یک بار برای همیشه مورد بازنگری قرار گیرد که در این رابطه هیات های علمی دانشگاه های استان نقش موثری خواهند داشت.
مجتبی عبداللهی در شورای راهبری موسسات آموزشی و پژوهشی استان که روز شنبه در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، افزود: خرسندم از اینکه روزهای ابتدایی مسئولیتم در استان را در جمع روسای دانشگاه های استان هستم.وی ادامه داد: این نشست نوید بخش آغاز همکاری های بسیاری در حوزه های مختلف توسعه ای البرز خواهد بود.عبداللهی گفت: بر این باور هستم که تمامی پروژه های استان باید پیوست و پشتوانه علمی در بخش های مختلف داشته باشد.وی افزود: ضرورت دارد کارگروهی برای پیگیری مصوبات این شورا تشکیل شود تا شاهد خروجی عملیاتی از این بحث و تبادل نظرها داشته باشیم.استاندار البرز گفت: البرز در حوزه های علمی و فناورانه دارای ظرفیت های ارزشمندی است که باید در مسیر توسعه استان مورد بهره برداری قرار گیرد.وی افزود: درصدد هستم از اعضای این شورا، مشاور علمی و فناوری بعنوان رابطی آگاه به مسائل دانشگاه های استان برای ارتباط مستمر داشته باشم.عبداللهی گفت: اکنون سندی با عنوان آمایش سرزمین تهیه و تدوین شده که ماهیت آن در جلسات مختلف از سوی صاحب نظران مورد بحث است از این رو پیشنهاد دادم که این سند یک بار برای همیشه مورد بازنگری قرار گیرد که در این رابطه هیات های علمی دانشگاه های استان نقش موثری خواهند داشت.وی افزود: البرز، استانی با مفاخر نامی و آثار تاریخی و فرهنگی غنی است ولی از هویت لازم برخوردار نیست چراکه توجه ویژه ای به این امر نشده بنابراین از دانشگاه های استان انتظار می رود در این حوزه طرح و برنامه ارائه دهند.استاندار البرز با اشاره به معضل بزرگ استان در خصوص حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی، گفت: از گروه های علمی استان انتظار می رود که پایان نامه های خود را با هدف ارائه راهکاری برای حل این مسئله ارائه دهند.
وی افزود: از سوی دیگر البرز با تنوع اقوام و گروه های مختلف اجتماعی به همبستگی و همگرایی بیشتر نیاز دارد تا از آسیب های اجتماعی و ... در امان بماند، از این رو فعالان علمی و پژوهشی استان می توانند در این رابطه راهکار بدهند.عبداللهی گفت: دانشگاه ها باید در راستای ارتقا سطح علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان خود توجه ویژه ای داشته باشند و در راستای بسترسازی برای مانایی نخبگان در کشور طرح و برنامه ارائه دهند.