10 آذر 1400
شماره خبر: 259921

پیام ۹ دی خنثی سازی توطئه ها توسط مردم است

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیسرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به آگاهی و بصیرت مردم در حماسه ۹ دی گفت : حضور مردم در صحنه ها برای خنثی سازی توطئه های دشمنان در پیام این حماسه نهفته شده است.
حسین کاشانی پور در نشست هماهنگی حماسه ۹ دی استان البرز افزود: نظام اسلامی گوهری گرانبها و ودیعه الهی است که مردم برای پیروزی آن مجاهدت کردند و در ایام پیش رو که مناسبت های تاریخی تاثیرات حضور سازنده مردم در صحنه هست باید هرچه بیشتر در جهت بصیرت افزایی گام برداشت.وی ادامه داد: امروز شرایطی در کشور داریم که شاهد اعتراض هایی هستیم اما اگر حرکتی بخواهد اساس نظام اسلامی را به خطر بیندازد باید با تفکرات بصیرت افزایی و آگاهی بخشی وارد عمل شدچنانچه تفکر عاشورایی سال ۵۷ حق را جایگزین باطل کرد و در سال ۸۸ از کیان اعتقادات و نظام اسلامی دفاع شد که این امر در نتیجه حضور مردم با بصیرت رخ داد.سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز بیان داشت: همواره باید با بصیرت و آگاه بخشی تمام برنامه های اجتماعی و فرهنگی را مدیریت کرد.وی افزود: نظام اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت الله است یعنی از حاکمیت غیرخدا ذیل حاکمیت خدا آمدیم که در این مسیر مردم همواره با بصیرت خود همراه بوده اند.کاشانی پور گفت: با حذف زواید از جمله زواید فرهنگی ، روش های مدیریتی و اخلاقی باید به جامعه اگاهی بخشی داشت که پناه همگان نظام جمهوری اسلامی است.وی یاد آورشد: ۹ دی برنامه بستر ارتقای بصیرت ، آگاهی و شورآفرینی نیروهای انقلاب، حفظ جامعه و تثبیت در نگاه مسوولیت پذیری است که شعار یوم الله ۹ دی تجلی وحدت ملی و رمز عبور از فتنه خواهد بود.سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز تاکید کرد: با توجه به شرایطی که ویروس کرونا نیز ایجاد کرده باید دستگاه های اجرایی با آمادگی کامل از جمله رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی عمل کنند.

منبع ایرنا