27 آبان 1400
شماره خبر: 259193

نظارت بر بازار با شدت بیشتری دنبال می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسینماینده عالی دولت در استان البرز گفت: دست به دست هم دهیم و با تلاش شبانه روزی بسترهای خدمت رسانی را ارتقا دهیم چراکه مردم صاحب انقلاب و محق بهترین خدمات ها هستند.
مجتبی عبداللهی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که روز چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در جهت نظارت بر بازار از سوی اعضا، افزود: یکی از موضوعات مهم جلسات سران قوا در سطح ملی در خصوص معیشت مردم است از این رو باید در استان نیز با اهتمام ویژه ای در این راستا ورود کنیم.
وی با اشاره به برنامه های دولت سیزدهم در مسیر کسب رضایتمندی مردم، ادامه داد: مدیران استان باید برای خود برنامه هایی تخصصی داشته باشند و طبق اهداف تعیین شده به صورت مستمر و مداوم به روند تحقق آنها نظارت داشته باشند.عبداللهی گفت: باید نظارت جدی بر بازار و بویژه کالاهای اساسی داشته باشیم، چراکه امور به صورت ضابطه مند روال خود را طی می کنند ولی برخی که خارج از ضوابط اقدام می کنند و برای مردم مشکل ایجاد می کنند.وی افزود: باید در ابتدا نقاط ضعف را احصا کرده و مشکلات احتمالی را احصا کنیم و در ادامه قبل از وقوع هر اتفاقی، تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهیم، با وجود برنامه ریزی دقیق، در البرز نباید مشکلی داشته باشیم.استاندار البرز گفت: کسب رضایتمندی و ایجاد بسترهای آرامش مردم، تکلیف معنی برای ما بعنوان کارگزاران نظام است که باید خدماتی که در شأن مردم البرز ارائه دهیم.وی افزود: دولت محترم سیزدهم نگاه ویژه ای به ارتقا معیشت مردم دارد بنابراین ما هم باید در این مسیر گام برداریم چراکه رضای خداوند در تعاقب رضایتمندی مردم حاصل می شود.عبداللهی گفت: مجموعه موضوعات استان در حوزه تنظیم بازار باید مورد بازنگری قرار گیرد و ضعف ها برطرف شود.وی افزود: مدیران استان همواره همراه بوده اند و باید این همراهی با روحیه انقلابی و خدمتگزاری به مردم تقویت شود.استاندار البرز گفت: تحول در تمامی موضوعات استان باید محقق شود و ضرورت دارد رضایت مردم با تحقق برنامه ها به شدت افزایش یابد.وی افزود: دست به دست هم دهیم و با تلاش شبانه روزی بسترهای خدمت رسانی را ارتقا دهیم چراکه مردم صاحب انقلاب و محق بهترین خدمات ها هستند.