22 مهر 1400
شماره خبر: 257537

دیدار مهندس مهرور با رییس اداره پست شهرستان ساوجبلاغ

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیفرماندارشهرستان ساوجبلاغ بمناسبت گرامیداشت روز جهانی پست،با رییس اداره پست شهرستان دیداروگفت وگو کرد و درجریان عملکرد و نحوه ارائه خدمات رسانی این اداره قرار گرفت.
مهندس مهرور با تقدیر از زحمات مدیر و پرسنل اداره پست شهرستان گفت:خدمات پست از قدیمی ترین دستگاههای خدمات رسان کشور از گذشته تا به امروز برهیچ کسی پوشیده نیست وکارکنان این نهاد درسخت ترین شرایط ،وظایفشان رابه خوبی انجام داده اند وهمواره بعنوان معتمد مردم در ارسال امانات تلاش کرده اند.ایشان افزود:با توجه به شرایط جدید نیازاست بازنگری در تجهیزات و امکانات پست صورت پذیرد و با بروز شدن شرایط ،امکان بهبود خدمت رسانی نیز بوجود آمده و خدمات با روشها وکیفیت بهتری قابل ارائه خواهد شد.