22 مهر 1400
شماره خبر: 257536

کاروانسرای ینگی امام نقش ویژه ای در توسعه اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی منطقه ایجاد خواهد کرد

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیفرماندارشهرستان ساوجبلاغ باهمراهی معاون وزیر ومدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان البرز از روند ارزیابی نماینده سازمان ملل در یونسکو از کاروانسرای ینگی امام بازدید کردند.
مهندس مهرور گفت: باپیگیری وزارت میراث فرهنگی وگردشگری برای ثبت جهانی کاروانسرای ینگی امام در شهرستان ساوجبلاغ بعنوان یک اثر تاریخی مهم در مسیر جاده ابریشم،نماینده یونسکو ین کاروانسرا را ارزیابی و گزارشی را برای ارائه به کمیسیون مربوطه تهیه کرد.ایشان افزود:با ثبت جهانی این اثر مهم تاریخی در شهرستان ساوجبلاغ ،کاروانسرای ینگی امام به مرکزی برای معرفی وترویج آداب،فرهنگ وسنن نیاکان و گذشتگان تبدیل خواهد شد. فرماندارشهرستان ساوجبلاغ با ابراز امیدواری برای تایید این کاروانسرا توسط یونسکو گفت:ثبت این اثر،نقش ویژه ای در توسعه اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی منطقه ایجاد خواهد نمود و درجذب گردشگران داخلی وخارجی نقش بسزایی دارد.