21 مهر 1400
شماره خبر: 257477

غبارروبی و گلباران مزار امامزاده حسن (ع) و شهدا با حضور استاندار البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسینماینده عالی دولت در استان البرز همزمان با هفته وقف در مراسم غباروبی و گلباران مزار امامزاده حسن (ع) و شهدا حضور یافت.
شهبازی در این مراسم که روز چهارشنبه در محل امامزاده حسن (ع) صورت گرفت، ضمن گرامیداشت هفته وقف، افزود: اکنون فرهنگ وقف گامی در جهت توسعه اقتصادی البرز شده است.وی ادامه داد: بخشش از صفات بارز الهی است که خداوند متعال خودش را در قرآن کریم، با صفت بخشنده‌ترین و مهربان‌ترین توصیف نموده و همه انسانهای نیک سرشتی که زندگی خویش را به رضایت الهی نزدیک می کنند، بخشندگی و مهربان بودن از مهمترین صفات و خصوصیات رفتاری است که در آنها نمود پیدا می‌کند.شهبازی گفت: یکی از نکات اصلی که در وقف مطرح بوده، حفظ وقف است و نفع وقف باید به مردم برسد.وی افزود: امید است که بتوانیم از افکار مجموعه اوقاف در مسیر عمران، آبادانی و توسعه البرز بهره برداری کنیم.