1 مهر 1400
شماره خبر: 256563

شناسایی نقاط حادثه خیز البرز در دستور کار قرار گیرد

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیسرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری گفت: می بایست شناسایی نقاط حادثه خیز شهرستان کرج در دستور کار مدیران اعضای وشورای ترافیک قرار گیرد.
ابوالفضل فانی در سومین نشست شورای هماهنگی ترافیک استان با بیان اهمیت برگزاری جلسات شورای ترافیک به صورت منظم تاکید کرد که اصل و مبنای شورای ترافیک فرهنگ سازی و آموزش است.
وی ادامه داد:می بایست به این ۲مقوله توجه ویژه ای شود وشناسایی نقاط حادثه خیز کرج و البرز در اولویت قرار گیرد.تکلیف توقفگاه زیر پل شهدای حصارک وارائه گزارش کاردر نشست آینده شورای ترافیک مورد تاکید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بود.درنشست شورای ترافیک استان مباحث ترافیکی و ایمن سازی معابر، پوشش آنتن دهی در محورشهرستان طالقان و طرح احداث بازار مصالح فروشان ورزان مورد بررسی قرار گرفت و معاونت فنی وعمرانی استانداری البرز دستوراتی دراین خصوص صادر کرد.

منبع ایرنا