20 مرداد 1399
شماره خبر: 239985

تقدیراستاندار البرز از مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

تقدیراستاندار البرز از مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)


استاندار البرز با اهدای لوحی از محمدی فر مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) و کارکنان خدوم این مجموعه قدردانی کرد.
این لوح تقدیر به پاس زحمات و تلاش های محمدی فر مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره ) و کارکنان خدوم این مجموعه مردمی با حضور موسوی نسب مشاور استاندار و مدیرکل حراست و میرحبیبی مدیر کل امور اجتماعی استانداری البرز صورت گرفت.گفتنی است اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز در اعطای مسکن ایتام وبی سرپرستان، نیکوکاری و رزمایش های مواسات وهمدلی وکمک های مومنانه اقدامات ویژه و قابل تقدیری داشته است.