27 اسفند 1391
شماره خبر: 22517

برگزاری جشنواره سالیانه روابط عمومی های البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

برگزاری جشنواره سالیانه روابط عمومی های البرز


سپیدارآنلاین: سرپرست اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری البرز از برگزاری جشنواره سالیانه روابط عمومی ها در استان خبر داد.
ابراهیم کردلو گفت: جشنواره سالیانه روابط عمومی ها در استان البرز، همزمان با روز ملی روابط عمومی در 27 اردیبهشت ماه، برگزار خواهد شد و طی آن مدیران برتر حوزه روابط عمومی معرفی می شوند. وی افزود: در این راستا مدیرانی به عنوان برترین های حوزه روابط عمومی شناخته می شوند که فعالیت هایشان با معیارها و شاخص های یک مدیر روابط عمومی برتر همخوانی داشته باشد. سرپرست اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری البرز، خاطرنشان کرد: اداره کل روابط عمومی استانداری البرز در صدد آن است تا مدیران روابط عمومی که در عرصه های ملی و استانی نیز حائز رتبه شده اند را در سلسله نشست های ادواری معرفی نماید و در این راستا لازم است تا مدیران برتر عملکرد خود را به روابط عمومی استانداری البرز انعکاس دهند.
گردهمایی مدیران روابط با خروجی خواهد بود
سرپرست اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری البرز ادامه داد: از سال آینده نیز سلسله گردهمایی های مدیران روابط عمومی به صورت ماهانه