12 آبان 1398
شماره خبر: 224225

انتصابات استاندار در شأن استان البرز نیست

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

انتصابات استاندار در شأن استان البرز نیست


نماینده مردم کرج، فردیس و آسارا گفت: با توجه به نزدیکی انتخابات به نظر بنده باید انتصابات و جابه جایی‌های جدید در استانداری در هر شرایطی متوقف شود و این جابه جایی های سریع را بنده نمی پسندم.
عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، آسارا و فردیس در مجلس شورای اسلامی در کرج در رابطه با تعدد عزل و نصب‌های استاندار البرز در ماه های اخیر گفت: انتصابات از اختیارت استاندار و وزرارت کشور است اما باید صلاحیت‌های افراد و ویژگی های مدیریتی آن‌ها در نظر گرفته شود و خدایی نکرده از افرادی استفاده نشود که اطلاعات و تجربه لازم در مورد محل خدمت خودشان نداشته باشند.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به اینکه در شرایطی هستیم که به انتخابات نزدیک می شویم به نظر بنده باید انتصابات و جابه جایی‌های جدید در هر شرایطی متوقف شود و این جابه جایی های سریع را بنده نمی پسندم.
اکبریان افزود: این مدل جا‌به‌جا کردن مدیران در شأن استان البرز، استانداری و مجموعه مدیران استان نیست؛ بالاخره باید شرایطی را بوجود آوریم که یک انتخابات سالم درست و دور از جنجال های مختلف برگزار کنیم.این نماینده مجلس تاکید کرد: توان یک مدیر حفظ نیروهای مختلف است؛ مدیریت عالی استان باید بتواند با تدبیر نیروهایش را حفظ کند و در صورت لزوم با شرایط مناسبی دست به تغییرات بزند که این امر در استان مشاهده نمی شود.اکبریان خاطر نشان کرد: انتظار داریم استاندار محترم و تیمشان به این موارد توجه کنند و از جابجایی های شتابزده و انتصابات جدید در بخش های مختلف پرهیز داشته باشند تا بتوانیم در فضای آرام و خوبی انتخابات را برگزار کنیم.

منبع فارس