9 اسفند 1391
شماره خبر: 21390

جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز در اولویت کاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

سپیدار آنلاین: غفور قاسم پور مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرزگفت؛ با توجه به اتمام طرح های آمایش، جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز در اولویت کاری این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز، اتباع افغانستان را به بازگشت عزت مندانه به کشور خود تشویق کرد و در راستای کاهش وابستگی های مالی- تجاری، اقتصادی و بازسازی کشور افغانستان اظهار داشت؛ سازندگی و اعتلای کشور افغانستان جز با تلاش و کوشش آحاد ملت افغانستان پس از حضور در این کشور امکان پذیر نخواهد بود.
غفور قاسم پور در راستای اجرای طرح ساماندهی و جمع آوری اتباع غیر مجاز در استان البرز بیان داشت؛ با کارفرمایانی که از کارگران تبعه خارجی غیر مجاز و یا فاقد پروانه کار استفاده کنند برخورد خواهیم کرد. همچنین