8 مرداد 1396
شماره خبر: 181708

سرپرست حراست شهرداری کرج منصوب شد

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

سرپرست حراست شهرداری کرج منصوب شد


با حکم استاندار البرز «علیرضا عسگری» بعنوان سرپرست حراست شهرداری کرج منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: بنا به پیشنهاد شهردار کرج و نظربه تعهد،تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست حراست شهرداری کرج منصوب می گردید. رجاء واثق دارم با توکل بر خداوند متعال و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، ضمن هماهنگی و تعامل با اداره کل حراست استانداری در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.
سیدحمیدطهائی