16 آذر 1394
شماره خبر: 154179

پژوهش در نمایشگاه فناورانه تجاری‌سازی شود

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

پژوهش در نمایشگاه فناورانه تجاری‌سازی شود


جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان بر ضرورت نگاه تجاری سازی دستاوردهای علمی محققان تأکید کرد.
عباداله کامکار با بیان این مطلب در حاشیه بازدید از غرغه های دومین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشی می‌توانند سرعت توسعه را چند برابر افزایش دهند. وی افزود: ظرفیت پژوهشی زمانی به کمک توسعه استان می‌آید که تجاری‌سازی شود. کامکار تصریح کرد: در این نمایشگاه نوجوانان و جوانان طرح های دانش محوری را ارائه داده‌اند که مایه دل‌گرمی و پیشرفت استان خواهد بود. وی با بیان این‌که توسعه پایدار پارامترهای مختلفی دارد، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشی می‌توانند سرعت توسعه را چند برابر افزایش دهند و اصطکاک مسیر توسعه را کاهش دهند. جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان تصریح کرد: ظرفیت پژوهشی زمانی به کمک توسعه استان می‌آید که تجاری‌سازی شود. وی با بیان این‌که این نمایشگاه تا 18 آذر دایر خواهد بود، عنوان کرد: این نمایشگاه با بیش از 150 غرفه در بخش های پژوهش و فناوری، فن‌بازار، اشتغال و کارآفرینی برپا شده است.