15 آذر 1394
شماره خبر: 154162

چارچوب لایحه شفاف‌سازی هزینه انتخابات یک ماه دیگر نهایی می‌شود

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

چارچوب لایحه شفاف‌سازی هزینه انتخابات یک ماه دیگر نهایی می‌شود


نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن بحث لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات ظرف یک ماه آینده خبر داد.
محمد جواد کولیوند گفت: دولت لایحه شفاف سازی هزینه انتخابات را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تحویل داد؛ اما مجلس با بررسی دوفوریتی این لایحه موافقت نکرد. وی در خصوص دلیل عدم موافقت مجلس با دوفوریت لایحه شفاف سازی هزینه انتخابات اظهار کرد: تعیین تکلیف یک لایحه دو فوریتی باید ظرف 48 ساعت انجام شود و به نظر می‌رسد چنین لایحه مهمی به زمان بیشتری برای بررسی نیاز دارد؛ به همین دلیل نمایندگان با دوفوریتی بودن آن مخالفت کردند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می‌تواند به بسیاری از شبهه‌ها در انتخابات پایان دهد، خاطرنشان کرد: کارآیی این لایحه به چارچوب بندی صحیح در مورد میزان هزینه‌های انتخابات بستگی دارد و در این صورت می‌تواند به بسیاری از شبه‌های انتخاباتی پایان دهد. کولیوند در ادامه داد: در هر حال این لایحه با قید یک فوریت در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار گرفته است تا ظرف یکماه آینده و با دریافت نظرات نمایندگان چارچوب‌بندی و در صحن علنی مجلس مطرح شود. وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این لایحه باید مورد بررسی قرار گیرد، تعیین هزینه پایه تبلیغات براساس مطالعه اولیه در مورد میزان هزینه مورد نیاز برای تبلیغات معمول و متعارف است. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در مورد کمک‌های مالی به نامزدها نیز گفت: این موضوع در قانون آمده است اما نامزدها نیز باید در مورد دریافت این کمک‌ها دقت کافی به عمل آورند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

منبع ایسنا