29 آبان 1391
شماره خبر: 15334

چهار انتصاب جدید در استانداری البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

چهار انتصاب جدید در استانداری البرز

سپیدار آنلاین: مسئول رسانه های اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز از چهار انتصاب جدید در استانداری البرز خبر داد.
محمدرضا جهانشاهلو اظهار داشت: طی حکمی از سوی اصغر عربیان استاندار البرز چهار انتصاب جدید در استانداری البرز صورت گرفت. وی ادامه داد: فریبرز همدانی به عنوان سرپرست دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری البرز، مریم سادات سیادت جو مدیر کل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری البرز، علی اسدیان مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری البرز و حسن مهدیان فر به عنوان مدیر کل اداری و مالی استانداری البرز انتخاب شدند.



منبع: خبرگزاری مهر