18 آبان 1391
شماره خبر: 14693

فرماندار طالقان : دستور اقدام فوری رییس جمهور برای تاسیس بخشداری پایین طالقان

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

فرماندار طالقان : دستور اقدام فوری رییس جمهور برای تاسیس بخشداری پایین طالقان

سپیدار آنلاین: فرماندار طالقان گفت: ریاست محترم جمهور برای ارتقاء دهستان پایین طالقان به بخش و تاسیس بخشداری دستور ویژه صادر کرد.
ساسان دلاویز فرماندار طالقان افزود:در سفر اخیر ریاست محترم جمهور به شهرستان طالقان ، برای تاسیس بخشداری در دهستان پایین طالقان قول مساعد دادند. دلاویز اظهار داشت: دکتر احمدی نژاد در ذیل درخواست فرمانداری شهرستان طالقان در خصوص ارتقای دهستان پایین طالقان به بخش و تاسیس بخشداری ، به آقای رحیمی معاون اول محترم رییس جمهور پی نوشت فرموده اند: جناب رحیمی فوری اقدام فرمایید. با ارتقا دهستان پایین طالقان به بخش مردم بیش از 30 روستا خدمتی جدید را از دولت خدمت گزار تجربه خواهند کرد.