25 آذر 1397
شماره خبر: 206929

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

شنیده ها حاکی از امضای حکم دکتر حسین عطایی به عنوان شهردار چهار باغ می باشد. وی تا پیش از این در سمت های مختلفی چون؛ جانشنین معاونت خدمات شهری، ریاست سازمان سیما منظر و فضای سبز، شهردار منطقه ی ۱۱، در شهرداری کرج مشغول به کار بوده است.

شنیده شده