13 شهریور 1395
شماره خبر: 169530

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

استاد حسینی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) گفته ؛ دشمنان درصدد آن هستند که چادر حضرت زهرا(س) را از سر دختران ما بگیرند و جوان های ما را بی غیرت جلوه دهند و به جای اینکه به فکر مبارزه با ظلم ، شرک و کفر باشند دنبال این گونه کارهای پوچ بروند حال متاسفانه افرادی هستند که از آنها دفاع می کنند.

شنیده شده