13 شهریور 1395
شماره خبر: 169514

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

پالیزگیر فرماندار ساوجبلاغ با انتقاد از عدم برخورد دستگاه های ذیربط ساوجبلاغ با قلیان سراها با ابراز تاسف از عدم وجود زیر سلاخت های مناسب ورزشی و تفریحی در فازهای مختلف مسکن مهر شهر جدید، از شرکت عمران خواسته تا فضاهای خالی از سکنه خود را در اختیار شهرداری به صورت موقت برای ایجاد فرهنگسرا قرار دهد.

شنیده شده