11 شهریور 1395
شماره خبر: 169487

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

کامرانی صالح فرمانده نیروی انتظامی با پذیرش وقوع جرم در برخی مناطق کرج از جمله سهرابیه و خط چهار حصار گفته ؛ پلیس برای مقابله با فروش مواد مخدر در این مناطق اقدام به تخریب برخی منازل مسکونی مجرمان ، جوش زدن درب برخی منازل و تعقیب و گریز فروشندگان مواد مخدر که منجر به تیر اندازی شده کرده است .

شنیده شده