11 شهریور 1395
شماره خبر: 169482

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

خلیلی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی البرز از عدم استقبال مستمری بگیران از طرح کارت خرید بازنشستگان خبر داده و گفته ؛ متاسفانه این طرح با وجود کارمزد 12 درصد در البرز مورد استقبال قرار نگرفته است.

شنیده شده